Verlof en afwezigheden winter 2023-24

Dr. De Flou is afwezig op 6 december 2023 en van 26 t.e.m. 30 december 2023.

Dr. Verhaeghe is afwezig op 21 en 22 december 2023.

Dr. Minne is afwezig van 2 tot en met 5 januari 2024.

Ook wanneer een arts afwezig is, kan u steeds in de praktijk terecht. De consultaties en huisbezoeken worden zo veel mogelijk overgenomen door de dokters die wel aanwezig zijn.

Verlof en afwezigheden winter 2023-24