Globaal medisch dossier

Een GMD, wat betekent dat?

Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit, geef je je huisarts de opdracht je dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk.

Hoe aanvragen of verlengen?

Je kan het beheer van het GMD aanvragen of verlengen bij om het even welke raadpleging of huisbezoek in de loop van het jaar. Bij ons gebeurt de betaling van het GMD via de regeling derdebetaler. Dit betekent dat de aanvraag of verlenging van het GMD rechtstreeks geregeld wordt met uw mutualiteit. Het volstaat om hiervoor je identiteitskaart te laten inlezen. Eenmaal per kalenderjaar kan het GMD, al dan niet automatisch, verlengd worden.

Waarom kiezen voor een GMD?

  • Efficiënte medische opvolging: in het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals medische voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Het dossier geeft zo een totaalbeeld van je gezondheidssituatie. Precies omdat je huisarts je medische gegevens globaal beheert, kan hij/zij je gezondheidstoestand goed opvolgen. Je huisarts kan specialisten of ziekenhuizen beter informeren waardoor je tijd bespaart en overbodig onderzoek vermijdt. Als je een GMD afsluit, versterk je de vertrouwensband met je huisarts.
  • Een GMD is gratis. Een recent kleefbriefje van het ziekenfonds en een handtekening, of zelfs enkel je identiteitskaart en mondelinge toestemming, volstaan.
  • Voor alle raadplegingen bij je GMD-houdende huisarts betaal je 30% minder remgeld. Voor raadplegingen bij huisartsen van een andere praktijk dan je GMD-houdende huisarts wordt je remgeld niet verminderd.
  • Voor een huisbezoek hangt het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft af van de categorie waartoe je behoort (leeftijd, chronisch ziek of palliatieve patiënt). Om dit exact te weten, neem je best even contact op met uw mutualiteit.
  • Minder remgeld bij gerichte doorverwijzing naar een specialist (éénmaal per jaar, per specialisme). Raadpleeg dus best eerst je huisarts. Ga je toch op eigen initiatief, vraag dan in elk geval aan de specialist om een verslag te sturen naar je huisarts.
  • Volledige terugbetaling van de toeslag voor een avondraadpleging (18-21 uur) bij je GMD-houdende huisarts.

Wat als je van arts verandert?

Als je een andere huisarts (dus in een andere praktijk) raadpleegt, heb je geen recht op de voordelen verbonden aan het GMD voor die raadpleging. Als je verhuist of van huisarts verandert, kan je pas in het begin van het volgende jaar een GMD afsluiten bij de nieuwe huisarts. Het GMD kan immers niet door twee artsen in het zelfde kalenderjaar worden aangevraagd voor dezelfde patiënt. Je medisch dossier zal op vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Belangrijk

Binnen de groepspraktijk ben je wel vrij om te kiezen bij welke huisarts je op raadpleging komt. Je GMD wordt door alle artsen (dr. De Flou, dr. Minne en dr. Verhaeghe) gezamenlijk beheerd, dus als je een GMD bij de ene arts hebt afgesloten, behoud je wel alle voordelen als je op raadpleging komt bij de andere arts.