Covid-19 boostervaccinatie najaar 2023

Beste patiënten

Langs deze weg nodigen wij u uit voor de covid-19 boostervaccinatie van dit najaar.

In het najaar en in de winter wordt opnieuw een toenemend aantal besmettingen met covid-19 verwacht. Het covid-19 vaccin wordt dan ook sterk aangeraden voor volgende risicogroepen:

  • Personen van 65 jaar of ouder
  • Zwangeren
  • Personen met diabetes (suikerziekte)
  • Personen met chronische ernstige ziekten van longen, hart, bloedvaten, lever of nieren
  • Personen met neuromusculaire ziekten
  • Personen met een verminderde immuniteit, door ziekte of medicatie
  • Personen met ernstige zwaarlijvigheid (BMI > 40)
  • Personen die werkzaam zijn in de zorgsector

Als u aan minstens 1 van bovenstaande voorwaarden voldoet, bent u welkom om een afspraak te maken voor vaccinatie in de praktijk, op 1 van de daarvoor voorziene momenten. De eerste vaccinatiemomenten gaan door op woensdag 4, donderdag 5 oktober en donderdag 12 oktober 2023 in de namiddag. Bijkomende vaccinatiemomenten in de weken nadien zullen tijdig gecommuniceerd worden via de website. Een afspraak maken kan via de website https://www.hapdestatie.be/raadpleging/ (kies een slotje voorzien voor “covid-vaccin”) of telefonisch via 050 78 92 40 (openingsuren secretariaat: zie website). De vaccins worden ter plaatse voorzien en zijn gratis, u hoeft ook geen remgeld te betalen.

Voor mensen die niet aan de criteria voldoen, wordt het vaccin momenteel niet actief aanbevolen. Bij twijfel, of indien u hoe dan ook een vaccin wenst, kan u met ons contact opnemen.

Opgelet: u kan geen boostervaccin krijgen indien u in het verleden allergisch reageerde op een covid-vaccin of als u in de 2 weken vóór vaccinatie een bewezen covid-infectie hebt opgelopen. Als u op de dag van de geplande vaccinatie koorts hebt, of andere griepachtige symptomen (hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) neem dan contact op om uw vaccin uit te stellen en voor een eventueel medisch nazicht.

Nota: meerdere apotheken in Beernem zullen het vaccin ook aanbieden. Meer info via uw apotheek.

Heeft u nog vragen hierover, dan mag u ons uiteraard steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten

Namens het voltallige team

Huisartsenpraktijk De Statie

Covid-19 boostervaccinatie najaar 2023