Coronavirus Covid-19

Beste patiënt,

Volgens de nieuwste richtlijn van de overheid (Sciensano, 11/03/2020) in verband met het nieuwe coronavirus is het aangewezen dat mensen met nieuw ontstane of verergerde luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, al of niet met koorts) geen afspraak meer maken bij de huisarts maar telefonisch contact opnemen. Dan maken we op basis van de klachten een inschatting van de ernst. Indien niet ernstig, wordt toch geadviseerd om THUIS te blijven. Wij zorgen dan voor een ziektebriefje (voor school of werk) zo nodig. Als de klachten wel ernstig zijn, kan rechtstreeks naar het ziekenhuis verwezen worden. Het is evenwel belangrijk dat je ons in deze gevallen steeds telefonisch verwittigt.

Belangrijk: recente reizen zijn GEEN criterium meer, aangezien het virus zich nu ook al in België aan het verspreiden is.

Kortom: heb je (nieuw ontstane) klachten van een luchtweginfectie? Maak GEEN online afspraak, ga NIET in de wachtzaal zitten, maar bel ons op het nummer 050 78 92 40. De telefonist zal u dan zo nodig doorschakelen. En vooral: geen paniek! We zoeken voor u de beste en veiligste oplossing.

Meer betrouwbare info over het coronavirus en de huidige stand van zaken vind je hier.

Dank u wel!

Coronavirus Covid-19